Týnec nad Sázavou

Město s 5 811 obyvateli je významným střediskem dolního Posázaví. K městu náleží místní části Chrást nad Sázavou, Podělusy, Pecerady, Zbořený Kostelec, Krusičany, Brodce, Čakovice a osady Větrov a Hůrka.

Kořeny osídlení Týnecka jsou doložené nejen archeologickými nálezy, ale zejména památníky z této doby - odkrytými základy přemyslovského paláce, zachovalou románskou rotundou z počátku 2. tisíciletí, gotickou věží a hradním dvoupodlažním objektem, dnes městským muzeem. Počátky průmyslové výroby se datují do 2. poloviny 19. století, kdy Týnec proslul výrobou kameninového zboží. Výrobky této již zaniklé továrny zaujímají dodnes významné místo ve sbírkách veřejných i soukromých, doma i v zahraničí.

Prudký rozmach Týnce nastává s příchodem pražského továrníka Ing. Františka Janečka. Na pravém břehu Sázavy postavil moderní slévárnu, dnes a.s. Metaz, na levém břehu v Brodcích zakoupil tovární objekt bývalé přádelny, kde spatřily světlo světa nejen automibily JAWA - MINOR, ale zejména v letech po 2. světové válce proslulé a všem motoristům známé JAWY "pérák a kývačka". Dokladem této činnosti je vynikající sbírka motocyklů JAWA v dnešním motocyklovém závodě.

Díky své poloze na řece Sázavě s řadou jezů a starých mlýnů, uprostřed lesů a díky bohaté historii byl a stále je Týnec místem vyhledávaným turisty, zejména pak vodáky. Město je rozděleno řekou na dvě části. Na levém břehu leží starší část s historickými objekty, kterým dominuje vysoká gotická věž s úchvatným pohledem do Posázaví, ale i na vrchy za Benešovem. Na břehu pravém návštěvník najde novější výstavbu, sídliště, úřady a obchody. Dominantou této strany jsou moderní objekty dvou domů s pečovatelskou službou.


Na základě rozvoje průmyslové výroby, růstu počtu obyvatel a celkového významu tohoto místa stal se Týnec dnem 1. 1. 1969 městem. Dostatek obchodů, stravovacích zařízení, ubytovací kapacity, sportovních možností včetně dostupnosti zdravotních služeb je zárukou příjemných chvil strávených ve městě a jeho místních částech. 

Kreslený plán města (jpg)

Zajímavosti z Týnce

Město Týnec nad Sázavou vydává radniční noviny Týnecké listy (pdf)

Kulturní centrum Týnec je příspěvková organizace a sídlí v ul.  Klusáčkova 2, 25741 Týnec nad Sázavou. Historie budovy je skutečně bohatá.

Turistické informační centrum Týnec (FB)

Městskou knihovnu najdete na levém břehu Sázavy, v blízkosti starého hradiště.

Přes Týnec nad Sázavou prochází cyklostezka Greenway P-W 

Nabídka stravování v Týnci nad Sázavou

Zájmová činnost v Týnci nad Sázavou (rozvrh tělocvičen a sportovišť)

Kalendář kulturních akcí