Chářovice

Obec Chářovice se rozprostírá jihozápadním směrem od města Týnec nad Sázavou. Rozloha katastrálního území je 416 ha a leží v nadmořské výšce 305 m. V současné době žije ve dvou bytových a přibližně osmdesáti rodinných domech cca 220 obyvatel. Od roku 1990, kdy se Chářovice oddělily od města Týnec, působí jako samostatná obec. Ve starší minulosti patřila i pod správu jiných obcí, např. Krusičan nebo Podělus, ale působila také samostatně. V dochované zprávě z roku 1394 se hovoří o názvu Charzowiecz et Podiehus. V roce 1457 to byly Charzowice, v roce 1854 Chařovice a od roku 1886 Chářovice.
Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli 1. dubna 1943 vystěhovat.
Zásobování pitnou vodou je z individuálních zdrojů. V současné době probíhá výstavba obecního vodovodu, kdy se obec připojuje k Posázavskému skupinovému vodovodu. Obec je plně plynofikována, kanalizace v obci není. 
Obec má s městem Týnec nad Sázavou uzavřenu Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a spádové MŠ.
Přes obec vede turistická trasa značená zelenou barvou (Týnec nad Sázavou-Neštětice). Chářovice a jejich okolí mohou sloužit turistům, kteří do našeho kraje zavítají, jako cíl zajímavých a příjemných výletů a procházek v čistém a klidném venkovském prostředí.