Bukovany

Obec se nachází ve Středočeském kraji v okrese Benešov. Leží ve Středočeské pahoraktině v nadmořské výšce 327 m. Rozloha je 750 ha a žije zde 770 obyvatel, věkový průměr je 39 let.
Historické podklady obce Bukovany bohužel nemáne, nejstarší dochovaná kronika je z 30 let 20. století. Poslední záznamy pocházejí z II. světové války.
V období do roku 1989 nikdo kroniku nepsal.
Významnější stavby v obci jsou pouze kaplička se zvoničkou na návsi a poutní křížek. Ani jedna z památek nemá historickou cenu, ale mají spíše místní kulturní hodnotu. Kaplička pochází patrně z druhé poloviny 19. století a zvonička z konce 19 nebo z počátku 20. století.
Ve vesnici se stále udržuje pár staročeských tradic. Velikonoce jsou ve znamení dětí z pomlázkami, které s košíky vykoledovaných vajíček pobíhají po celé vesnici. 30.dubna se pálí čarodějnice za účasti celé vesnice. Hranici tradičně staví branci, kteří jsou v tom roce odvedeni. V noci na 1. máje se staví za velkého povzbuzování přihlížejících májka. Pouť se v Bukovanech slavila 6 týdnů po velikonocích stejně jako v Týnci nad Sázavou, kam Bukovany farností patřily. Bohužel aktivně se pouť  v obci již neslaví. V říjnu - poslední víkend je v Bukovanech posvícení. Lidé se hodně navštěvují, pečou koláče, vaří sváteční jídla, pečou husu. Máme i nové tradice. Každoročně se na začátku června koná dětský den plný her a soutěží. Na konci prázdnin pak noční bojová hra pro děti, Hezkým zvykem se stalo rozjímání pod vánočním stromkem -  24.12. kolem 22. hodiny se schází občané pod ozdobeným rozsvíceným stromkem na návsi, kde si přejí hezké svátky, povídají a popíjí sváteční punč, který uvaří starosta.
V Bukovanech máme aktivní TJ Sokol, Sdružení dobrovolných hasičů a Svaz žen. Pod TJ Sokol patří oddíly kopané, hokej a turistický oddíl. Právě tyto organizace ve spolupráci s obecním úřadem Bukovany jsou organizátory všech sportovně-kulturních akcí.
Možnosti výletů po okolí jsou dány polohou Bukovan. Zámek Konopiště je vzdálen 7 km, zámek Jemniště 15 km, zřícenina hradu Zbořený Kostelec 4 km.
Do okresního města Benešov je 7 km, do Prahy 40 km. V okolí obce je množství turistických a cyklických tras. 
V Bukovanech není železnice, máme pouze autobusovou dopravu, kterou zajišťuje ČSAD Benešov. 
Pracovní příležitosti pro místní obyvatele jsou především v Týnci nad Sázavou a v Benešově. Ve vesnici je několik  firem - autodoprava, truhlářství, kovářství, sklenářství, autoopravny, hospody, ubytovna, penzion  a zemědělská farma. 
Do školky i do základní devítileté školy naše děti dojíždějí do Týnce nad Sázavou. V Benešově je gymnázium, střední zemědělská, zdravotnická, ekonomická a obchodní škola a různá učňovská učiliště.