Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Týnci nad Sázavou

Hasičská zbrojnice Týnec nad Sázavou

Benešovká 23

257 41  Týnec nad Sázavou

Michal Pěkný, velitel

tel. 775 647 398

e-mail: pekny-elektrikar@seznam.cz

Facebook: www.facebook.com/HasiciTNS

Zaměření: zajistí odklizení padlého stromu, soutěže pro děti


Sbor dobrovolných hasičů v Týnci nad Sázavou - Pecerady

Hasičská sbrojnice Pecerady

257 41 Týnec nad Sázavou

Roman Hudrlík, velitel

tel. 724 322 466

e-mail: hudroma@seznam.cz

Zaměření: kromě hašení požárů zasahují hasiči také při dopravních nehodách, úniku nebezpečných látek, v případě povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, technické pomoci a jiných mimořádných událostech jako například ochrana obyvatelstva (krizové řízení, evakuace, zajištění náhradního ubytování, dekontaminace ...)


Sbor dobrovolných hasičů Krusičany

Hasičská zbrojnice Krusičany

257 41  Týnec nad Sázavou

Zaměření: soutěže pro děti 


Sbor dobrovolných hasičů Podělusy

Hasičská zbrojnice Podělusy

257 41  Týnec nad Sázavou

Zaměření: soutěže pro děti


Sbor dobrovolných hasičů Zbořený Kostelec

Hasičská zbrojnice Zbořený Kostelec

257 41  Týnec nad Sázavou

Zaměření: soutěže pro děti


Sbor dobrovolných hasičů Chářovice

Chářovice 38

257 41 Chářovice

Eliška Kubásková, starostka sboru

tel.. 723 633 656

e-mail: eliska.kubaskova@centrum.cz

Zaměření: požární sport