Aktuálně

Zveřejněno 23. 2. 2023

Plavecká cesta dokončena

Jednalo se o projekt Revitalizace „Plavecké cesty“, který byl jedním ze dvou projektů, které zvítězily ve veřejném hlasování Participativního rozpočtu 2022. Druhým vítězným a realizovaným projektem bylo workoutové hřiště v Podělusích.

Autorem a předkladatelem projektu Revitalizace „Plavecké cesty“ byl pan Roman Hudrlík. Realizátorem celé akce byl sbor dobrovolných hasičů Pecerady. Pomáhali i mladí hasiči, místní dobrovolníci a především velké stroje. Předmětem revitalizace zmíněné cesty v délce 1,2 km bylo odstranění dřevního porostu, který cestu během let stále více zužoval. Součástí projektu byly také provizorní úpravy terénu, položení podkladové vrstvy ze štěrku a finální úprava povrchu cesty.

Od nového roku tedy touto cestou projdete či projedete na kole, „aniž byste se zachytili do šípků, popálili kopřivami nebo odřeli od přebujelých náletových dřevin“, jak popisoval ve svém zdůvodnění projektu pan Hudrlík. Cesta je alternativní trasou k cyklostezce 8224 mezi Týncem nad Sázavou a Poříčím nad Sázavou.

"Všem, kteří se na revitalizaci Plavecké cesty podíleli, patří velké poděkování, protože projektu věnovali několik víkendů svého volného času a odvedli neskutečný kus práce," doplnil Jiří Franěk, starosta SDH Pecerady.

Projekt byl uskutečněn ve spolupráci s městem Týnec nad Sázavou, které zajistilo financování v celkové částce 253 050 Kč v rámci participativního rozpočtování.

Alena Pivoňková, koordinátorka Zdravého města a MA21

Zpět na seznam aktualit