Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

Zápisy 2017

 Zápis č. 2017/2

z valné hromady „Týnecko - svazek obcí“ konané dne 07.12.2017


Účast:logo mikroregion-tynecko

Přítomni:

Miroslav Šiška (Obec Bukovany)

František Vrkoslav (Obec Lešany)

Ladislav Kalaš (Obec Chářovice)

Pavel Hruška (Obec Chrášťany)

Bedřich Pešan (Město Týnec nad Sázavou)

Omluveni:

Aleš Papoušek (Obec Krhanice)

Ověřovatelé zápisu: František Vrkoslav, Miroslav Šiška

Program jednání:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje střednědobý výhled Týnecka – svazku obcí pro období 2019 – 2020.

Hlasování pro 5 – 0 – 0

Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2018. Rozpočet vychází se schváleného střednědobého výhledu rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet na rok 2018 byly vyvěšeny na úředních deskách obcí.

Hlasování pro 5 – 0 – 0

Příští zasedání svazku:

Příští zasedání svazku:  bude upřesněno

V Týnci nad Sázavou dne 07.12.2017 

 

 

Zápis č. 2017/1

z valné hromady „Týnecko - svazek obcí“ konané dne 27.06.2017


 

Účast:logo mikroregion-tynecko

Přítomni:

Miroslav Šiška (Obec Bukovany)

František Vrkoslav (Obec Lešany)

Ladislav Kalaš (Obec Chářovice)

Pavel Hruška (Obec Chrášťany)

Aleš Papoušek (Obec Krhanice)

Bedřich Pešan (Město Týnec nad Sázavou)

Omluveni:

Ověřovatelé zápisu: František Vrkoslav, Miroslav Šiška

Program jednání:

 

Usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2016 spolu se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2016.

Hlasování pro 6 – 0 – 0

Valná hromada schvaluje závěrečný účet svazku sestavený k 31.12.2016 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením svazku bez výhrady.

Hlasování pro 6 – 0 – 0

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č.220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.

Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Za účetní jednotku: Ing. Bedřich Pešan, předseda svazku

Příští zasedání svazku:

Příští zasedání svazku: 06.12.2017 v Chářovicích

V Týnci nad Sázavou dne 09.07.2017