Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

Zápisy 2016

Zápis č. 2016/1

z valné hromady „Týnecko - svazek obcí“ konané dne 09.06.2016

Účast:logo mikroregion-tynecko

Přítomni

Miroslav Šiška (Bukovany)

Aleš Papoušek (Krhanice)

František Vrkoslav (Lešany)

František Vrkoslav (Lešany)

Omluveni

Ladislav Kalaš (Chářovice)

Pavel Hruška (Chrášťany)

Ověřovatelé zápisu: František Vrkoslav, Miroslav Šiška

Program jednání:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2015 spolu se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2015.

Hlasování pro 4 – 0 – 0

Valná hromada schvaluje závěrečný účet svazku sestavený k 31.12.2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením svazku bez výhrady.

Hlasování pro 4 – 0 – 0

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č.220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.

Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Za účetní jednotku: Ing. Bedřich Pešan, předseda svazku

Příští zasedání svazku: 08.09.2016 v Krhanicích

 V Týnci nad Sázavou dne 09.06.2016