Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

7.10.2010

Zápis jednání 7. 10. 2010
Zápis č. 7/2010 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 7.10.2010

Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
Ing. Vávrová - Netvořice
p. Šimáková - Chrášťany
p. Vrkoslav - Lešany
p. Kolumbus - Václavice
p. Hartych - Chleby
p. Kalaš - Chářovice
p. Březina - Týnec n.S.

Omluven:
Mgr. Papoušek - Krhanice

Hosté:
p. Votruba
starosta obce Václavice
Ing. Hruška, starosta obce Chrášťany

Program jednání:

1. Volba ověřovatelů zápisu:  Ing. Vávrová, p. Kalaš
2. Valná hromada schválila 8 hlasy „pro“ návrh rozpočtového opatření č. 2/2010.
3. Bylo rozhodnuto vystavit objednávku na 10 souprav „odpadkový koš + lavička“. Dodavatelem bude společnost JAFA BETON STYL, Pohnánec - Mladá Vožice. Cena činí včetně dopravy a DPH 82.032,- Kč.