Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

1.9.2010

Zápis jednání 1. 9. 2010
Zápis č. 6/2010 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 1.9.2010

Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
Ing. Vávrová - Netvořice
p. Šimáková - Chrášťany                    
p. Vrkoslav - Lešany
Mgr. Papoušek - Krhanice
p. Březina - Týnec n.S.
                         
Nepřítomni:  
Obec Václavice
Obec Chleby
Obec Chářovice

Program jednání:

1. Volba ověřovatelů zápisu:  Ing. Vávrová, Mgr. Papoušek

2. Zpráva o finanční situaci svazku:
a) stav na účtu k 31.8.2010 činí 142.421,54 Kč
b) provozní příspěvek na rok 2010 neuhradily obce Chleby ( 4.540,- Kč) a Václavice    (6.068,- Kč)
                 
3. Valná hromada rozhodla 6 hlasy o přispění do veřejných sbírek vyhlášených na pomoc mikroregionům Hrádecko - Chrastavsko a Frýdlantsko, které byly postiženy povodněmi v srpnu 2010. Oběma mikroregionům bude poskytnuto 15.000,- Kč z rozpočtu svazku.

4. Bylo rozhodnuto, že svazek objedná 10 souprav odpadkového koše s lavičkou.   Jednotlivé obce pošlou předsedovi své návrhy mailem do týdne.

5. Různé - organizační věci v souvislosti s ukončením volebního období.