Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

16.6.2010

Zápis jednání 16. 6. 2010
Zápis č. 5/2010 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 16.6.2010

Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
Ing. Vávrová - Netvořice
p. Kolumbus - Václavice
p. Kalaš - Chářovice
Ing. Hruška - Chrášťany
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Krhanice
Obec Chleby
Obec Lešany

Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu - Ing. Hruška, Ing. Vávrová
2. Valná hromada schválila 6 hlasy „pro“ Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009.