Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

7.4.2010

Zápis jednání 7. 4. 2010
Zápis č. 3/2010 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 7.4.2010

Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
Mgr. Papoušek - Krhanice
p. Kolumbus - Václavice
Ing. Vávrová - Netvořice
p. Kalaš - Chářovice
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Chleby
Obec Chrášťany
Obec Lešany

Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu - p. Šiška, Ing. Vávrová
2. Předseda podal informaci o proběhlém přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009, výsledek - „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
3. Žádost o dotaci z ROP: kraj dosud nevyhodnotil žádosti z Fondu životního prostředí. Přesto bylo dohodnuto, že svazek začne připravovat žádost o dotaci z ROP. Obce mají úkol dodat tipy na vhodného zpracovatele žádosti.
4. Valná hromada schválila rozpočtové opatření č. 1/2010, které řeší platbu obce Chrášťany za rok 2009 až v roce 2010.

Příští valná hromada se koná ve středu  19. května od 15:00 hod.