Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

24.2.2010

Zápis jednání 24. 2. 2010
Zápis č. 2/2010 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 24.2.2010

Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
Mgr. Papoušek - Krhanice
p. Kolumbus - Václavice
p. Vrkoslav - Lešany
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Chleby
Obec Netvořice
Obec Chrášťany
Obec Chářovice

Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu - p. Mgr. Papoušek, p. Kolumbus
2. Diskuse o dotačních programech
a) Je třeba aktualizovat informační tabule v jednotlivých obcích
b) Infocentrum požaduje propagační materiály obcí svazku
c) Manažer svazku nebo spolupracovník pro konkrétní akce ?

Příští valná hromada se koná ve středu 24. března od 15:00 hod.