Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

27.1.2010

Zápis jednání 27. 1. 2010
Zápis č. 1/2010 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 27.1.2010
         
Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
Mgr. Papoušek - Krhanice
p. Kalaš - Chářovice
p. Kolumbus - Václavice
p. Vrkoslav - Lešany      
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Chleby
Obec Netvořice
Obec Chrášťany
                     
Program jednání:  

1. Volba ověřovatelů zápisu - p. Vrkoslav, p. Kalaš.    
2. Informace - byla podána žádost o dotaci ze Stč. kraje - Fond životního prostředí a zemědělství - „Zkvalitnění životního prostředí“ (za Netvořice a Týnec n.S.).
3. Valná hromada vzala na vědomí rozpuštění nedokončeného investičního majetku (projekt pro územní řízení na vodohospodářské akce z roku 2004) ze svazku obcí mezi jednotlivé obce dle % podílu, uvedeného ve stanovách.
4. Svůj podíl za rok 2009 ve výši 5.023,- Kč nezaplatila obec Chrášťany. Příspěvek zaplatí v roce 2010 (bude předmětem úpravy rozpočtu 2010).  
5. Předseda podal informaci o příjmech a výdajích roku 2009.
6. Turistika:
a) Je třeba aktualizovat informační tabule v jednotlivých obcích  
b) Infocentrum požaduje propagační materiály obcí svazku

Námět: naučná stezka ? Předseda prověří dotační možnosti v této oblasti.