Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

28.12.2009

Zápis jednání 28. 12. 2009
Zápis č. 7/2009 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 28.12.2009
         
Přítomni:
p. Mgr. Papoušek - Krhanice                          
p. Šiška - Bukovany
p. Ing. Vávrová - Netvořice
p. Kolumbus - Václavice
p. Vrkoslav - Lešany
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Chářovice
Obec Chleby
Obec Chrášťany

Program jednání:

1. Volba ověřovatelů zápisu:  p. Ing. Vávrová, p. Šiška  
2.   Valná hromada schválila 6 hlasy „pro“ rozpočet svazku pro rok 2010  
3. Valná hromada rozhodla 6 hlasy „pro“ podat žádost o dotaci ze Středočeského kraje pro rok 2010 - z Fondu životního prostředí a zemědělství - akce „Týnecko - veřejná zeleň“             a zavazuje se uhradit potřebnou spoluúčast k poskytnuté dotaci, což dokládá rezervací finančních prostředků v rozpočtu svazku pro rok 2010.