Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

25.11.2009

Zápis jednání 25. 11. 2009
Zápis č. 6/2009 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 25.11.2009
         
Přítomni:
Ing. Vávrová - Netvořice      
p. Šiška - Bukovany
Mgr. Papoušek - Krhanice
p. Kalaš - Chářovice
p. Kolumbus - Václavice      
p. Šimáková - Chrášťany
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Chleby
Obec Lešany
                                           
Program jednání:  

1. Volba ověřovatelů zápisu - p. Mgr. Papoušek,  p. Šimáková  
2. Návrh společné akce:
        Rekonstrukce zeleně, dotační titul Stč. kraj Fond živ. prostředí a zemědělství  

Netvořice ano - oprava zeleně podél komunikace
Chářovice ano - dtto, ale jsou už v jednání, vyjádří se v pondělí
Krhanice ano - zeleň na návsi a u veřejné budovy, případně zeleň při cestě do Týnce
Václavice žádají už z POV
Chrášťany -  vyjádří se
Bukovany mají vlastní žádost
Týnec ano - vybere z „velkého“ projektu

Závěr: Svazek požádá  o 1 milion Kč.