Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

23.9.2009

Zápis jednání 23. 9. 2009
Zápis č. 4/2009 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 23.9.2009
         
Přítomni:
Ing. Vávrová - Netvořice      
p. Šiška - Bukovany
Mgr. Papoušek - Krhanice
p. Kalaš - Chářovice
p. Kolumbus - Václavice      
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Chleby
Obec Lešany
Obec Chrášťany
                     
Program jednání:  

1. Volba ověřovatelů zápisu - p. Kalaš, p. Kolumbus  
2. Informace - disponibilní zůstatek účtu svazku ke 31.8.2009 činí 83.623,01 Kč
3. Svůj podíl v roce 2009 dosud nezaplatily obce:  
Bukovany   7.028,- Kč
Chleby       4.540,- Kč
Chrášťany 5.023,- Kč
Netvořice   9.142,- Kč
Václavice   6.068,- Kč
Týnec n.S.         27.050,- Kč
Platby je třeba urychleně dát do pořádku !
4. Byl schválen návrh I. úpravy rozpočtu svazku pro rok 2009.
5. Valná hromada neschválila návrh věnovat finanční dar některé z obcí, postižených povodněmi v červnu 2009.
6. Diskuse: zelený odpad -  způsob likvidace ? Dohodnuto, že předseda pozve na příští valnou hromadu ředitele Technických služeb Benešov, s.r.o.