Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

23.7.2009

Zápis jednání 23. 7. 2009
Zápis č. 3/2009 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 23.7.2009
         
Přítomni:
Ing. Vávrová - Netvořice      
p. Šiška - Bukovany
Ing. Hruška - Chrášťany                    
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Václavice
Obec Chářovice
Obec Krhanice
Obec Chleby
Obec Lešany

Program jednání:  

1. Volba ověřovatelů zápisu - p. Šiška, Ing. Vávrová  
2. Vzhledem k malé účasti nebyla valná hromada usnášeníschopná.
3. Byl projednán návrh městyse Netvořice poskytnout finanční výpomoc některé z obcí, které byly zasaženy povodněmi v červnu 2009 - bez závazného výstupu.
4. Proběhla diskuse o dalším postupu svazku (kompostárna, vodohospodářské projekty, společné kulturní a sportovní akce).