Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

28.1.2009

Zápis jednání 28. 1. 2009
Zápis č. 1/2009 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 28.1.2009
         
Přítomni:      
p. Šiška - Bukovany
p. Kolumbus - Václavice  
p. Kalaš - Chářovice        
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:  
Obec Chleby
Obec Krhanice                      
Obec Lešany
Obec Chrášťany
Město Netvořice

Program jednání:  

1. Volba ověřovatelů zápisu – p.Šiška, p. Kalaš  

2. Předseda informoval přítomné o výsledku hospodaření svazku v roce 2008 a o zůstatku na účtu svazku, který činí k 31.12.2008  Kč  96.905,-.

3. Přítomní se dohodli, že příští valná hromada bude svolána dle potřeby.