Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

24.9.2008

Zápis jednání 24. 9. 2008
Zápis č. 7/2008 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 24.9.2008
         
Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
p. Mgr. Papoušek - Krhanice                          
p. Kalaš - Chářovice        
p. Votruba, p. Kolumbus - Václavice  
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:  
Obec Chleby
Obec Lešany
Obec Netvořice
Obec Chrášťany            

Program jednání:  
1. Volba ověřovatelů zápisu – P. Kolumbus, p. Šiška  
2. Proběhla diskuse o další perspektivě svazku obcí.        
3. Pro rok  2009 svazek zopakuje neuspokojenou žádost z roku 2008 (veřejná prostranství atd.)  
                                                       
Příští jednání ve středu 29.10.2008 od 15:00 hod.

Další jednání v r. 2008: 26.11. 17.12.