Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

27.8.2008

Zápis jednání 27. 8. 2008
Zápis č. 6/2008 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 27.8.2008

Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
p. Mgr. Papoušek - Krhanice
p. Kalaš - Chářovice
p. Březina - Týnec n.S.
p. Šimáková - Chrášťany
p. Ing. Vávrová - Netvořice

Nepřítomni:
Obec Václavice
Obec Chleby
Obec Lešany

Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu - p.Šimáková, Ing. Vávrová
2. Ing. Vávrová připomíná obcím nutnost přípravy na vyúčtování dotací z POV 2008
3.   Různé:

• Mgr. Papoušek: otázka další strategie svazku ?
• Ing. Vávrová:  svazek předal na Stč. kraj zásobník akcí, ale nejsou informace o jeho osudu
• předseda svazku zajistí pro obce výňatek ze Strategického plánu rozvoje mikroregionu k připomínkování a případné aktualizaci

Příští jednání ve středu 24.9.2008 od 15:00 hod.

Další jednání v r. 2008:    29.10., 26.11. 17.12.