Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

25.6.2008

Zápis jednání 25. 6. 2008
Zápis č. 5/2008 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 25.6.2008
         
Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
p. Mgr. Papoušek - Krhanice                          
p. Kalaš - Chářovice        
p. Vrkoslav - Lešany
p. Březina - Týnec n.S.
p. Kolumbus - Václavice

Nepřítomni:  
Obec Chrášťany
Obec Chleby
Město Netvořice

Program jednání:  
1. Volba ověřovatelů zápisu – p. Vrkoslav, Mgr. Papoušek  
2. Valná hromada schvaluje  Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2007 s výhradami.      
3. Valná hromada schvaluje předložený návrh nápravných opatření.                                  
  Za realizaci  zodpovídá předseda svazku - průběžně  
4. Valná hromada schválila I. úpravu rozpočtu svazku pro rok 2008
                                                       
Příští jednání ve středu 27.8.2008 od 15:00 hod.

Další jednání v r. 2008: 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. 17.12.