Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

28.5.2008

Zápis jednání 28. 5. 2008
Zápis č. 4/2008 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 28.5.2008

Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
p. Kalaš - Chářovice
p. Vrkoslav - Lešany
p. Kolumbus - Václavice
p. Hartych - Chleby
p. Ing. Vávrová - manažer svazku - Netvořice
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Krhanice
Obec Chrášťany
 
Program jednání:

1. Volba ověřovatelů zápisu – p. Hartych, Ing. Vávrová
2. Pan Hanč seznámil přítomné s fakturací a přefakturací nákladů ze smluv o dílo se spol. Hydroprojekt
3. Ing. Vávrová požaduje, aby obce dodaly co nejdříve realizační smlouvy na akce z POV 2008 + Čestné prohlášení o bezdlužnosti
  Termín 10.6.2008
4. Byl projednán výsledek kontroly hospodaření svazku za rok 2007.
5. Do příští v.h. předložit návrh I. úpravy rozpočtu 2008
  Zajistí: Ing. Vávrová
6. Valná hromada rozhodla s účinností od 1.6. 2008 stanovit měsíční odměnu za účetní práce ve výši 2.000,- Kč, prověřit způsob fakturace město – svazek.
  Zajistí: předseda svazku
7. Předseda rozešle neprodleně obcím Závěrečný účet a výsledek kontroly hospodaření 2007

Příští jednání ve středu 25.6.2008 od 15:00 hod.