Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

30.4.2008

Zápis jednání 30. 4. 2008
Zápis č. 3/2008 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 30.4.2008
         
Přítomni:
p. Šiška - Bukovany
p. Mgr. Papoušek - Krhanice
p.Vrkoslav - Lešany
p. Kolumbus - Václavice
p. Ing. Vávrová - manažer svazku - Netvořice
p. Březina - Týnec n.S.

Omluveni:
Obec Chleby
Obec Chářovice
Obec Chrášťany    
 
Program jednání:  
1. Volba ověřovatelů zápisu – Mgr. Papoušek, p. Šiška  
2. Schválení dotací z POV 2008:
Pro jednotlivé obce byly žádosti schváleny
Pro svazek jako celek nebyla dotace poskytnuta, do budoucna je otázka dotací z tohoto programu pro svazky sporná.

Úkol: co nejdříve uzavřít realizační smlouvy, kopie smluv předat Ing. Vávrové

Příští jednání ve středu 28.5. 2008 od 15:00 hod.