Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

26.3.2008

Zápis jednání 26. 3. 2008
Zápis č. 2/2008 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 26.3.2008
         
Přítomni:
p. Březina - Týnec n.S.,
p. Šiška - Bukovany, p. Kalaš - Chářovice,
p.Vrkoslav – Lešany,
p. Kolumbus – Václavice,
Ing. Vávrová – manažer svazku
               
Omluveni:
Obec Krhanice,
Obec Chleby,
Obec Chrášťany
 
Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu - p. Kolumbus, p. Vrkoslav.  
2. Informace o odstoupení p. starostky Šiškové z Chleb ke dni 29.1.2008, vedením obce byl pověřen místostarosta p. Hartych.  
3. Informace o pojistném plnění za poškození majetku vandalismem.
4. Ústní jednání ve věci zahájení územního řízení akce „Techn. infrastruktura-dodatek č.2“ se koná 17. dubna v 8:30 hod na MěÚ v Týnci n.S.
5. Ing. Vávrová připomíná obcím nutnost zaplatit provozní příspěvek !

Příští jednání ve středu 30.4. 2008 od 15:00 hod.

Další jednání v r. 2008: 28.5., 25.6.