Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

23.1.2008

Zápis jednání 23. 1. 2008
Zápis č. 1/2008 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 23.1.2008

Přítomni:
p. Březina - Týnec n.S.,
p. Šiška - Bukovany,
Mgr. Papoušek - Krhanice,
p. Kalaš - Chářovice,
p. Šimáková - Chrášťany

Omluveni:
obec Netvořice,
obec Lešany,
obec Václavice,
obec Chleby

Program jednání:

1. Volba ověřovatelů zápisu -  p. Šimáková, p. Kalaš
2. Byly uplatněny pojistky za poškození autobusových zastávek a informačních tabulí, zatím ze strany pojišťovny nevyřízeny. Policie ČR odložila příklad poškození zastávky v Čakovicích.
3. Členské obce zašlou na účet zatím pouze provozní příspěvek a to do 15.2.2008.
4. Byl projednán problém nedoplatku odměny p. Ing. Vávrové. Bude řešeno závěrečnou úpravou rozpočtu 2007 a dále změnou rozpočtu 2008.
5. Tajemník MěÚ Týnec n.S. p. Hanč podal informaci k Zákonu o střetu zájmů

Příští jednání ve středu 20.2. 2008 od 15:00 hod.