Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

27.12.2007

Zápis jednání 27. 12. 2007
Zápis č. 10/2007 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 27.12.2007

Přítomni:
p. Březina - Týnec n.S.,
p. Šindelář - Lešany,
p. Šiška -  Bukovany,
p. Šišková – Chleby,
Ing. Vávrová - Netvořice,
manažer svazku

Omluveni:
p. Vodehnal - Netvořice,
p. Kolumbus - Václavice,
Mgr. Papoušek - Krhanice,
p. Kalaš - Chářovice
p. Šimáková - Chrášťany

Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu - Ing. Vávrová, p. Šindelář
2. Návrh rozpočtu 2008: po schválení v zastupitelstvech jednotlivých obcí byl na dnešním jednání schválen valnou hromadou svazku  - hlasy všech přítomných (celkem 5). Obce musí doložit kopii (výpis) usnesení zastupitelstva a doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu.
3. Ing. Vávrová podala informaci o vyúčtování POV 2007 a o zpracovaných žádostech o  dotace z POV na rok 2008

Příští jednání ve středu 23.1.  2008 od 15:00 hod.