Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

21.11.2007

Zápis jednání 21. 11. 2007
Zápis č.8/2007 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 21.11.2007

Přítomni:
pp. Březina, Kolumbus, Šindelář (za p. Vrkoslava), Šiška, Ing. Vávrová
 
Omluveni:
pp. Vodehnal, Šimáková, Mgr. Papoušek, Kalaš

Program jednání:

1. Volba ověřovatelů zápisu - Ing. Vávrová, p. Šindelář
2. Byla schválena změna rozpočtu 2007 (viz příloha).
3. Byl předložen návrh rozpočtu 2008, následně musí být vyvěšen v jednotlivých obcích.
Valná hromada ke schválení rozpočtu roku 2008 se uskuteční dne 27.12.2007 od 8:00 hod. Do té doby musí být rozpočet schválen v jednotlivých zastupitelstvech.
4. V souvislosti s předloženým návrhem Dodatku č. 2 ke smlouvě mezi městem Týnec n.S. a spol. Hydroprojekt, kterým se rozšiřuje předmět plnění, bylo schváleno rozdělení dotace od Středočeského kraje (2,3 mil. na dokumentaci pro stavební povolení v roce 2007) mezi zúčastněné obce v poměru dle přílohy Mgr. Papouška ze dne 11.12.2006.

Příští jednání ve čtvrtek 27.12.2007 od 8:00 hod.