Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

24.10.2007

Zápis jednání 24. 10. 2007
Zápis č.8/2007 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 24.10.2007

Přítomni:  
Z. Březina - Týnec n. S.,
p. Šimáková - Chrášťany,
Mgr. Papoušek - Krhanice,
p. Kalaš - Chářovice,
p. Kolumbus - Václavice,
p. Šindelář - Lešany,
p. Šišková - Chleby,
p. Šiška - Bukovany,
Ing. Vávrová - Netvořice, manažer svazku
               
Omluveni: p. Vodehnal - Netvořice

Zvolení ověřovatelé zápisu: p.Šišková, p.Šiška  

Program jednání:  

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. POV 2008 - akce jednotlivých obcí
3. Příprava rozpočtu 2008:   Návrh rozpočtu bude předložen v příští valné hromadě dne 21.11., následně musí být vyvěšen v jednotlivých obcích.
Valná hromada ke schválení rozpočtu roku 2008 se uskuteční dne 27.12.2007 od 8:00 hod. Do té doby musí být rozpočet schválen v jednotlivých zastupitelstvech.  

Příští jednání ve středu 21.11.2007 od 15:00 hod.