Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

16.5.2007

Zápis jednání 16. 5. 2007

Zápis č.5/2007 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 16.5.2007

Přítomni :
Z. Březina - Týnec n. S.,
p. Šiška - Bukovany,  
p. Šimáková - Chrášťany,
Mgr. Papoušek -Krhanice,
p. Kolumbus - Václavice,
p. Vrkoslav - Lešany, p. Šišková - Chleby,
Ing. Vávrová - manažer svazku

Omluveni:
p. Kalaš - Chářovice,
p. Vodehnal - Netvořice

Zvolení ověřovatelé zápisu:
p.Šišková,
Mgr. Papoušek

Program jednání:

1. Závěrečný účet a zprávu o kontrole hospodaření za rok 2006 je třeba schválit v zastupitelstvech do 26.6.,  dne 27.6. se bude schvalovat ve v.h.svazku. Ing. Vávrová dodá podklady obcím do 31.5.2007.

2. Ing. Vávrová připomíná, že nejpozději ve v.h. 27.6. musí obce předat smlouvy o dílo na  dotované akce.

3. Do zásobníku projektů NUTS II byla zařazena výstavba cyklostezek.
Úkol: zjistit podmínky, za jakých se dá zařadit do zásobníku NUTS II oprava komunikací
Zajistí: Z. Březina

4. Proběhly volby funkcionářů svazku v souladu se stanovami.
Předsedou byl zvolen Z. Březina 7 hlasy, jeden se zdržel.
Místopředsedy byli zvoleni pan M. Šiška a p. L. Kalaš, každý osmi hlasy.
Členy revizní komise byli zvoleni p. M. Šimáková sedmi hlasy a p. M. Kolumbus rovněž  sedmi hlasy, vždy se jeden zdržel.

Příští jednání ve středu 27.6. 2007 od 15.00 hod.