Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

21.3.2007

Zápis jednání 21. 3. 2007


Přítomni :
Z.Březina - Týnec n. S.,
p. Šiška - Bukovany,
p. Mgr. Papoušek - Krhanice,          
p. Kalaš - Chářovice,  
p. Šišková - Chleby,
p. Kolumbus - Václavice,
p. Ing. Vávrová - manažer svazku
               
Nepřítomni:
p. Vodehnal -Netvořice,
p. Šimáková - Chrášťany,
p. Vrkoslav - Lešany

Zvolení ověřovatelé zápisu:
p. Šišková,
Mgr. Papoušek

Program jednání:

1. Valná hromada po projednání jednotlivých obcích schvaluje rozpočet svazku pro rok 2007 sedmi hlasy (všichni přítomní).
2. Jednání  zastupitelstva kraje bude v dubnu (rozhodnutí o dotacích z POV).
3. Ing. Vávrová žádá obce o dobrou přípravu na realizaci připravovaných akcí POV: návrh smlouvy o dílo,  LV,  projednat se stavebním úřadem způsob „ohlášení“ .
4. Oprava komunikací - investorem svazek, 1 dodavatel, 1 smlouva
5. Kontrola infotabulí svazku pro posouzení příp. pojistné události. Zajistí  Ing. Vávrová, p. Kolumbus    
6. Finance: obce uhradí provozní příspěvek na účet svazku do 15.4.2007
7. Volby a revize hospodaření Zajistí Březina T: 18.4.2007

Příští jednání ve středu 18.4.2007 od 15.00 hod.