Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

21.2.2007

Zápis č.2/2007 z jednání valné hromady svazku obcí „Týnecko-svazek obcí“ dne 21.2.2007

Přítomni:
Z.Březina - Týnec n. S.,
p. Šiška - Bukovany,
p. Mgr. Papoušek - Krhanice,
p. Kalaš - Chářovice,
p. Šimáková - Chrášťany,
p. Kolumbus - Václavice,
p. Vrkoslav - Lešany,
p. Ing. Vávrová - manažer svazku

Nepřítomni:
p. Vodehnal - Netvořice,
p. Šišková - Chleby

Zvolení ověřovatelé zápisu:
p. Šimáková,
p. Kolumbus

Program jednání:

1. Schválení rozpočtu svazku pro rok 2007 se předpokládá na v.h. dne 21.3.2007.
2. Informace p. Jiráskové o problému „Zánik povolení na studny“.
3. Ing. Vávrová upozorňuje obce, aby poslaly na účet svazku částky provozního příspěvku a spoluúčasti.
4. Informace Ing. Vávrové o grantech Stč. kraje z Fondu živ. prostředí

Příští jednání ve středu 21.3.2007 od 15.00 hod.