Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

6.12.2006

Zápis č.9/2006 z jednání valné hromady Svazku obcí Týnecko dne 6.12.2006
                 
Přítomni :  Z.Březina - Týnec n. S., p. Šiška - Bukovany,   p. Vodehnal - Netvořice, p. Mgr. Papoušek - Krhanice, p. Kalaš - Chářovice, p. Ing.Hruška - Chrášťany, p. Kolumbus - Václavice, p. Šindelář - Lešany, p.. Ing. Vávrová - manažer svazku
               
Zvolení ověřovatelé zápisu: p. Kolumbus,  p. Vodehnal  

Program jednání:

1. Zápis z minulého jednání byl zkontrolován, ověřen, bez námitek.

2. Návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2006 předložila účetní svazku. Návrh byl schválen 7 hlasy.

3. Návrh rozpočtu pro rok 2007 předložila Ing. Vávrová. Po diskusi a vysvětlení byl návrh schválen 7hlasy.
Úkol - zveřejnit návrh rozpočtu 2007 v obcích na 15 dní - ihned.
Zodpovídají zástupci obcí.
Bylo rozhodnuto řídit hospodaření svazku do příštího jednání rozpočtovým provizoriem.

4. Předseda informoval o podpisu smlouvy mezi svazkem a Středočeským krajem o přidělení dotace od Středočeského kraje ve výši 2,3 mil. Kč na “Vodohospodářské stavby v obcích Svazku obcí Týnecko (investor Týnec nad Sázavou)“ – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a vydání vodoprávního rozhodnutí.
Zájem o tuto dotaci mají Václavice, (Krhanice), Netvořice, Bukovany, Lešany, Týnec n.S.  P. Šiška navrhuje ostatním obcím  kompenzovat z POV.
Otázka č. 1 - jak rozdělit dotaci mezi obce ?
Otázka č. 2 - zadají zakázku obce společně jako svazek nebo samostatně ? 
Úkol - obce se vyjádří k otázce č. 1 dle číselných podkladů, které dodá Mgr. Papoušek a dále se obce vyjádří k otázce č. 2 - průběžně před příštím jednáním.

Příští jednání ve středu 17.1.2007 od 15.00 hod.