Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

Rozpočet na rok 2017

  Příjmy:   Výdaje:   Poznámka
  rozpočet skuteč. rozpočet skuteč.  
3639 - komunální služby a územní rozvoj jinak nespecif.          
-2141 příjmy z úroků 500   - -  
-4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 82 000   - -  
-4122 neinvestiční přijaté transfery od kraje -   - -  
-5021 ostatní osobní výdaje - - 24 000   vedení účetnictví , manažer svazku
-5139 nákup materiálu - - 5 000   nákup materiálu
-5162 služby telekomunikací - - 4 700   internet, telefony
-5163 služby peněžních ústavů - - 6 000   vedení účtu u ČS a.s. + pojištění
-5166 konzultační, poradenské a právní služby - - 5 000   konzultační a poradenské služby + audit
-5167 služby školení a vzdělávání - - 2 400   školení a vzdělávání
-5169 nákup služeb - - 18 000   projektová dokumentace cyklostezka Mikroregionu
-5171 opravy a udržování - - 10 400   opravy a udržování
-5173 cestovné - - 1 000   cestovné
-5175 pohoštění - - 4 500   pohoštění
-5365 platby daní a poplatků - - 1 500   ověřování podpisů, správní poplatky
           
mezisoučet 82 500   82 500    
zůstatek z minulých let     - -  
celkový součet 82 500   82 500    
           
Výdaje jednotlivých obcí          
paragraf-3639, položka 5329          
  prov.přísp. spoluúčast paušál celkem zaplaceno CID
Bukovany 12 029        
Chářovice 10 485        
Chrášťany 10 538        
Krhanice 12 595        
Lešany 11 790        
Týnec 24 563        
           
celkem 82 000     82 000  
           

Vyvěšeno 29.11.2016

Sejmuto 15.12.2016