Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

Základní informace o Krhanicích

První písemná zmínka o Krhanicích se váže k historii kláštera Ostrovského (zal. 999). V r. 1228 měl tento klášter v držení půl Krhanic. Podle Desek zemských Krhanice měly roku 1560 devět usedlostí. Roku 1574 se uvádí v Krhanicích svobodný dvorec, původně majetku Přibíka z Pechů, později Řehoře. Pánové na Konopišti se střídali, začátkem 17. stol. přišli na Konopiště Hodějovští, po nich Michnové. Velikost panství a vsi Krhanice dokládají mapky. Přesnou evidenci usedlostí i pozemků dokládá kopie mapy z roku 1840, která je předchůdkyní dnešních katastrálních map.
Rok 1875 - Zemská školní rada v Praze povolila zřízení samostatné jednotřídní školy v prozatímních prostorách čp. 35 p. Krňanského. O tři roky později se započalo se stavbou a 1. listopadu 1879 byla škola slavnostně vysvěcena. Jednotřídní školu navštěvovalo, a to i v provizoriu, více něž 100 dětí. V roce 1885 byl v Krhanicích založen Dobrovolný hasičský sbor, jehož činnoct nebyla nikdy přerušena a trvá dodnes.
V roce 1897 byla zahájena železniční doprava mezi Prahou a Čerčany se stanicí v Krhanicích. Obec měla 52 domů a 413 obyvatel, Chrást 21 domů a 172 obyvatel, Prosečnice 4 domy a 41 obyvatel.
Roku 1912 se stal řídícím učitelem na zdejší škole Krantišek Hájek (otec ministra zahraničí prof. Jiřího Hájka) a působil zde celých 11 let.
Spolek "Humanita" začal v květnu 1916 stavět dělnické sanatorium pro plicní choroby v Prosečnici. Na stavbu finančně přispěl prezident T. G. Masaryk a v květnu 1920 si přijel stavbu prohlédnout.
Po válce byla na opačný břeh Sázavy proti Krhanicím a Prosečnici umístěna vojenská kasárna a na krhanickém břehu vyrostlo velké sídliště pro důstojníky. Malá škola nestačila, bylo započato se stavbou nové, která byla otevřena v r. 1959. Byla postavena bez tělocvičny, která chybí dodnes.
Dnešní obecní úřad spravuje území o rozloze 13,47 km2, se sídly Krhanice, Dolní Požáry a Prosečnice, se 734 obyvateli.
 

Obecní úřad Krhanice

Krhanice 46, 257 42 KRHANICE
tel./fax : 317 702 121
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.obeckrhanice.cz

STAROSTA : Mgr. Aleš Papoušek
tel. : 317 702 121; mobil : 733 120 090
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MÍSTOSTAROSTA : Jaroslav Mixa
tel. : 317 702 121; mobil : 733 120 091